Social media manager ROEM, Illustrator, Grafisch Vormgever

Joosje Bosch
Joosje Bosch, Leiden 1996, is a graphic designer and illustrator. Her work often includes themes of humour, feminism and rebellion, using playful and vibrant images to challenge societal norms and promote positive change. She disguises the often controversial subjects by using pink, glitter or other sparkly material. Shiny and reflective objects often catch the eye and attract attention. Let it be exactly our attention that is constantly hijacked in this post-modern world. Playful yet directing, she directs our attention where it is really needed.Her rebellion against the fixed pattern in the art world is already bearing fruit. Without her dissatisfaction with, and inadequacy of, the current school system, for example, she would never have founded ROEM in 2017 with Anna van Duijn. She rejected art school and not the other way around. Besides her independent projects, she works for various clients, including: Ankie Stoutjesdijk, Museum de Lakenhal, Leiden International Film Festival, Vooraf en Toe, Bar Lokaal, Bistro Goeswijn and VNTG.

Joosje Bosch, Leiden 1996, is grafisch ontwerper en illustrator. Haar werk bevat vaak thema's als humor, feminisme en rebellie, waarbij ze speelse en levendige beelden gebruikt om maatschappelijke normen uit te dagen en positieve verandering te bevorderen. De vaak controversiële onderwerpen vermomt ze door het gebruik van roze, glitters of ander fonkelend materiaal. Glanzende en reflecterende voorwerpen springen vaak in het oog en trekken de aandacht. Laat het nou precies onze aandacht zijn die constant gekaapt wordt in deze postmoderne wereld. Spelenderwijs en doch sturend richt ze onze aandacht waar ze echt nodig is.

Haar rebellie tegen het vaste stramien in de kunstwereld werpt nu al haar vruchten af. Zonder haar onvrede over, en de ontoereikendheid van, het huidige schoolsysteem had ze bijvoorbeeld nooit ROEM opgericht in 2017 met Anna van Duijn. Zij wees de Kunstacademie af en niet andersom.

Naast haar onafhankelijke projecten, werkt ze voor verschillende opdrachtgevers, waaronder: Ankie Stoutjesdijk, Museum de Lakenhal, Leiden International Film Festival, Vooraf en Toe, Bar Lokaal, Bistro Goeswijn en VNTG.

To see more information about her work, ︎ visit her website

Stadsgehoorzaal exhibition


Want to buy something? Send an e-mail to financien@roemleiden.nl stating the name and artist.

Tos, de Silver Fox (2023)
A2 Linosnede door Joosje Bosch
Tekst door Michael Koevoet

Michael Koevoet (1994) stond op onder de walmen van Schiphol. Sinds zijn moeder hem zijn naam leerde schrijven met Scrabble-letters wist hij het al maar sinds een paar jaar durft hij het ook. Schrijver zijn. In korte tijd maakte hij podcast MaxiPoezie, ging hij mee op de jaarlijkse schrijfresidentie van Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren en maakt hij zo veel mogelijk  muziek met vrienden. Hij heeft voorgedragen bij o.a. het Rijksmuseum, Museumnacht en bij Mensen Zeggen Dingen.


Al eerder werkte Joosje Bosch en Michael Koevoet samen aan opdrachten en projecten zoals voor Midzomernacht, Hortus Botanicus Leiden (2022) en Binnenwereld/Buitenwereld, ROEM (2020)

Meet the other makers ︎