Financieel Manager ROEM en 3D ontwerper 

Maarten Slof
Aangenaam! Ik ben Maarten: ontwerper, kunstenaar, maker en facilitator. In mijn werk laat ik mij inspireren door de eigenschappen die van nature voorkomen in materialen. In deze lampjes bijvoorbeeld: die vervormen op een natuurlijke manier door het droogproces en zekere spanningen in de klei. Daarnaast richt ik mij het liefst op publieke werken. De openbare ruimte is onze speelplaats. Ik laat graag andere hiervan mee genieten en als het even kan mee aan bouwen.

Pleased to meet you! I'm Maarten: designer, artist, maker and facilitator. In my work, I am inspired by the properties that occur naturally in materials. In these lamps, for example: they deform naturally due to the drying process and certain tensions in the clay. I also prefer to focus on public works. Public space is our playground. I like to let others enjoy it and, if possible, help build it.
To see more information about their work, ︎ visit their website

Stadsgehoorzaal exhibition

Want to buy something? Send an e-mail to financien@roemleiden.nl stating the name and artist.

Schijflampjes
Ø28cm x 12cm
Keramiek, staal.


Meet the other makers ︎