Financieel manager ROEM, curator TROEF en grafisch ontwerpster

Maaike van Everdingen
Maaike Van Everdingen (b. 1997, Netherlands) has a deep-seated desire to design like a mad scientist; with a little humour, a lot of associative thinking and a whole lot of whimsy. As a typographic designer, she often emphasizes qualities through specialized production and a relentless flow of ideas. Very serious in the unserious.

Maaike van Everdingen (1997) heeft een diepgewortelde behoefte om als een gekke wetenschapper te ontwerpen; met een beetje humor, veel associatief denken en een héle hoop eigenzinnigheid. Als typografisch ontwerpster benadrukt ze vaak de kwaliteiten van het werk door gespecialiseerde productie en een niet aflatende stroom van ideeën. Zeer serieus in het onserieuze

To see more information about
her work, ︎ visit her website

Expositie Stadsgehoorzaal

Want to buy something? Send an e-mail to financien@roemleiden.nl stating the name and artist.

Het leven van een kunststudent is een beproeving. We eten meerdere avonden instant noodles en diepvriespizza. We bewegen ons voort tussen bijbaantjes en kantine koffie. We hebben het opmerkelijke vermogen om tóch nog tijd te maken voor feestjes met twijfelachtige muziek. Onuitputtelijk maak ik de volgende dag weer grapjes over al deze ellendigheid. Ars-Gratia-Artis, “kunst omwille van de kunst”, heeft moeite te bestaan tussen de driedagenkaters en half opgerookte sigaretjes. Weinig mensen gaan nog naar de universiteit voor zelfontplooiing. Niet als het prijskaartje dat daar aan hangt rond de – wacht, even checken – € 64.006,13* is. …Klote.

31 dagen lang heb ik geprobeerd mijn studieschuld te verstoppen in de hoop het eindelijk een keer kwijt te raken.

* Op 14-12-2022: sluitingdatum van dit project. In totaal zijn er 28 lijstjes teruggevonden. De rest is nog steeds foetsie op de plek van verstoppen.


Meet the other makers ︎

Algemeen manager ROEM, curator TROEF en beeldend kunstenaar

Marissa Karl Karlas
Karl Karlas is a visual artist who likes to explore the boundaries between the natural and the artificial by connecting them in unexpected ways.

Our bodies alone contain more bacteria than human cells. And a teaspoon of garden soil already contains more than there are people in the world.

This work calls attention to the beauty and importance of bacteria. The projections are an approximation of a bacterial cell as seen under a microscope. The cell-building of a bacterium is not only an aesthetic work of art but also of great importance to mankind as it plays an important role in the successful use of antibiotics or making strategies for vaccine development.

Karl Karlas is beeldend kunstenaar en verkent graag de grenzen tussen het natuurlijke en het kunstmatige door ze op onverwachte manieren met elkaar te verbinden.

In ons lichaam alleen al zitten meer bacteriën dan menselijke cellen. En in een theelepel tuinaarde zitten er al meer dan er mensen op de wereld zijn.

Dit werk vraagt aandacht voor de schoonheid en het belang van bacteriën. De projecties zijn een benadering van een bacteriecel zoals deze te zien is onder een microscoop. De cel-opbouw van een bacterie is niet alleen een esthetisch kunstwerk maar ook nog eens van groot belang voor de mensheid omdat deze een belangrijke rol speelt bij het succesvol gebruik van antibiotica of het maken van strategieën voor de ontwikkeling van vaccins.

To see more information about her work, ︎ visit her website

Expositie Stadsgehoorzaal


Want to buy something? Send an e-mail to financien@roemleiden.nl stating the name and artist.
Microbelicht (2022)

Hout, glas, glazen pot, perkament papier, led
25X25, 30X30

In ons lichaam alleen al zitten meer bacteriën dan menselijke cellen. En in een theelepel tuinaarde zitten er al meer dan er mensen op de wereld zijn.
Dit werk vraagt aandacht voor de schoonheid en het belang van bacteriën. De projecties zijn een benadering van een bacteriecel zoals deze te zien is onder een microscoop. De cel-opbouw van een bacterie is niet alleen een esthetisch kunstwerk maar ook nog eens van groot belang voor de mensheid omdat deze een belangrijke rol speelt bij het succesvol gebruik van antibiotica of het maken van strategieën voor de ontwikkeling van vaccins.Le sacre du printemps, 2022
Print on fine art paper A1

Printemps du sacre le, 2022
Print on fine art paper A1

Karlas maakte deze poster vorig jaar na een wandeling in het Plantsoen. In het park stonden zeeën van narcissen prachtig in bloei en de lucht was strak blauw.
"Wat een contrast, de wereld kan hier toch niet zo mooi zijn met een oorlog niet zo ver hiervandaan?" dacht Karl. "Die stralende zon en enorm felle, vrolijke, gele bloemen staan in mijn beleving lijnrecht tegenover al het geweld. Maar gek genoeg ook weer niet want Poetin is natuurlijk een narcis-t."
Het deed Karlas denken aan het bekende Russische balletstuk 'Le Sacre du Printemps'. Vrij vertaald betekent dit 'het lente offer''. Inmiddels is gebleken dat het niet alleen een lente oorlog is maar eentje die nog ontzettend lang zal duren. Daarom is het belangrijk dat we in Europa Oekraïne blijven steunen. Daarom gaat 50% van de omzet naar Oekraïne via het Rode Kruis.
Meet the other makers ︎

Dichter en schrijfer

Jeroen van Wijk
Jeroen van Wijk is a poet and writer with a background in literary studies. He works as a programmer at the Granate Foundation, reviews for Literair Nederland and is a member of the Leiden artists' collective ROEM. Writing and reciting poetry is the passion he is only too happy to share with everyone.

Jeroen van Wijk is dichter en schrijver met een achtergrond in literatuurwetenschappen. Hij werkt als programma maker bij stichting Granate, recenseert voor Literair Nederland en is lid van het Leidse kunstenaarscollectief ROEM. Poëzie schrijven en voordragen is de passie die hij maar als te graag met iedereen wil delen.

To see more information about their work, ︎ visit their website

Stadsgehoorzaal exhibition


Want to buy something? Send an e-mail to financien@roemleiden.nl stating the name and artist.Wanneer we oud en rimpelig zijn begint het heden steeds waziger te worden, is de toekomst slechts het einde en brengt het brein de lang vergeten herinneringen weer terug naar boven.

In “WAS” volgen we het perspectief van een oude man in een verzorgingstehuis. Zijn lichaam is oud en zijn geest raakt verzonken in het verleden. In zijn laatste dagen denkt hij aan de was, wat was en wat de overeenkomst is tussen een verloren onderbroek en het einde.

Meet the other makers ︎

Social media manager ROEM, Illustrator, Grafisch Vormgever

Joosje Bosch
Joosje Bosch, Leiden 1996, is a graphic designer and illustrator. Her work often includes themes of humour, feminism and rebellion, using playful and vibrant images to challenge societal norms and promote positive change. She disguises the often controversial subjects by using pink, glitter or other sparkly material. Shiny and reflective objects often catch the eye and attract attention. Let it be exactly our attention that is constantly hijacked in this post-modern world. Playful yet directing, she directs our attention where it is really needed.Her rebellion against the fixed pattern in the art world is already bearing fruit. Without her dissatisfaction with, and inadequacy of, the current school system, for example, she would never have founded ROEM in 2017 with Anna van Duijn. She rejected art school and not the other way around. Besides her independent projects, she works for various clients, including: Ankie Stoutjesdijk, Museum de Lakenhal, Leiden International Film Festival, Vooraf en Toe, Bar Lokaal, Bistro Goeswijn and VNTG.

Joosje Bosch, Leiden 1996, is grafisch ontwerper en illustrator. Haar werk bevat vaak thema's als humor, feminisme en rebellie, waarbij ze speelse en levendige beelden gebruikt om maatschappelijke normen uit te dagen en positieve verandering te bevorderen. De vaak controversiële onderwerpen vermomt ze door het gebruik van roze, glitters of ander fonkelend materiaal. Glanzende en reflecterende voorwerpen springen vaak in het oog en trekken de aandacht. Laat het nou precies onze aandacht zijn die constant gekaapt wordt in deze postmoderne wereld. Spelenderwijs en doch sturend richt ze onze aandacht waar ze echt nodig is.

Haar rebellie tegen het vaste stramien in de kunstwereld werpt nu al haar vruchten af. Zonder haar onvrede over, en de ontoereikendheid van, het huidige schoolsysteem had ze bijvoorbeeld nooit ROEM opgericht in 2017 met Anna van Duijn. Zij wees de Kunstacademie af en niet andersom.

Naast haar onafhankelijke projecten, werkt ze voor verschillende opdrachtgevers, waaronder: Ankie Stoutjesdijk, Museum de Lakenhal, Leiden International Film Festival, Vooraf en Toe, Bar Lokaal, Bistro Goeswijn en VNTG.

To see more information about her work, ︎ visit her website

Stadsgehoorzaal exhibition


Want to buy something? Send an e-mail to financien@roemleiden.nl stating the name and artist.

Tos, de Silver Fox (2023)
A2 Linosnede door Joosje Bosch
Tekst door Michael Koevoet

Michael Koevoet (1994) stond op onder de walmen van Schiphol. Sinds zijn moeder hem zijn naam leerde schrijven met Scrabble-letters wist hij het al maar sinds een paar jaar durft hij het ook. Schrijver zijn. In korte tijd maakte hij podcast MaxiPoezie, ging hij mee op de jaarlijkse schrijfresidentie van Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren en maakt hij zo veel mogelijk  muziek met vrienden. Hij heeft voorgedragen bij o.a. het Rijksmuseum, Museumnacht en bij Mensen Zeggen Dingen.


Al eerder werkte Joosje Bosch en Michael Koevoet samen aan opdrachten en projecten zoals voor Midzomernacht, Hortus Botanicus Leiden (2022) en Binnenwereld/Buitenwereld, ROEM (2020)

Meet the other makers ︎

Oprichter ROEM, Illustrator 

Anna June van Duijn
Anna June (1994) is een illustrator uit Leiden. Ze studeerde in 2017 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in de richting Illustratie. In datzelfde jaar richtte ze ROEM op, een stichting die zich inzet voor jonge lokale makers. Haar illustratiewerk gaat vaak over ‘hoe mensen doen’ en ‘mens versus natuur’. Ze werkt voor klanten zoals De Groene Amsterdammer, Trouw, Onze Taal, VPRO, Huisarts & Wetenschap, en NS.

Anna June (born 1994) is an illustrator from Leiden. She graduated from the Utrecht School of the Arts in 2017 in Illustration. In the same year, she founded ROEM, a foundation dedicated to young local creators. Her illustration work is often about 'how people do' and 'man versus nature'. She works for clients such as De Groene Amsterdammer, Trouw, Onze Taal, VPRO, Huisarts & Wetenschap, and NS.

To see more information about her work, ︎ visit her website


Stadsgehoorzaal exhibition


Want to buy something? Send an e-mail to financien@roemleiden.nl stating the name and artist.


‘In de spiegel’ is een serie illustraties gebaseerd op de bevindingen van psycholoog Arthur Eaton voor de Groene Amsterdammer. Deze acht illustraties zijn een selectie uit een reeks over uiteenlopende onderwerpen zoals dromen, in een roes raken, hechting en vernedering. Niets is zo wonderlijk als de psyche van de mens, Anna June bracht dit in beeld.
Verhuizen (2022)
Digital illustration on 300 gr bio top paper
15 x 20 cm
Weeffouten (2022)
Digital illustration on 300 gr bio top paper
15 x 20 cm

Geven en nemen (2022)
Digital illustration on 300 gr bio top paper
15 x 20 cm
Roes (2022)
Digital illustration on 300 gr bio top paper
15 x 20 cm
Leren verbuigen (2022)
Digital illustration on 300 gr bio top paper
15 x 20 cm
Links gaan, rechts staan (2022)
Digital illustration on 300 gr bio top paper
15 x 20 cm
Stijl (2022)
Digital illustration on 300 gr bio top paper
15 x 20 cm
Uiterlijkheden (2022)
Digital illustration on 300 gr bio top paper
15 x 20 cmMeet the other makers ︎