RUIMTE OM ECHT TE MAKEN


ROEM is een in Leiden (NL) gevestigd multidisciplinair kunstenaarscollectief dat werkt aan een goede toekomst voor het creatieve veld. Een plek voor inkt besmeurde handen en toekomstige creatieve baanbrekers.

Onze studio is gevuld met tentoonstellingen, workshops, lezingen, evenementen, en af en toe een dj.


Stichting ROEM is een kunstenaarscollectief bestaande uit jonge makers uit verschillende disciplines waaronder; fotografie, schrijvers, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers en illustratoren. Deze groep makers werkt in Leiden samen aan onze toekomst binnen het vak. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn de belangrijkste doelen. Daarnaast streven zij samen het hoofddoel van Stichting ROEM na; het belang van kunst in onze samenleving onderstrepen.

Studio werk

ROEM


Tentoonstellingen

TROEF
Adres Middelstegracht 89Y, 2312 TT te Leiden KVK 74685376


︎


PROJECT GERELATEERDE VRAGEN?


︎︎︎ projecten@roemleiden.nl

PROMOTIE, PERS, BRANDING EN COMMUNICATIE?


︎︎︎ communicatie@roemleiden.nl

FACTUREN EN ANDERE FINANCIËLE ZAKEN?


︎︎︎ financien@roemleiden.nl


VRAGEN OVER ROEMies, HR EN HET TEAM?


︎︎︎ hr@roemleiden.nl


OF... HEB JE EEN ALGEMENE VRAAG? STEL 'M HIER:


︎︎︎ info@roemleiden.nl

Over ROEM

ORGANISATIE
ROEM bestaat uit dit geweldige team

Marissa Karlas algemeen management, Vita Kiewiet de Jonge communicatie opdrachten en aquisitie manager, Maarten Slof financieel manager, Maaike van Everdingen financieel manager, Joosje Bosch social media, Julia van Duijn hr, Adri Peralta algemeen management ondersteuning, Judith Wassenaar boekhouder.

Oprichters: Anna van Duijn en Joosje Bosch (anno 2016)


Over ROEM

RAAD VAN TOEZICHTDe Raad van toezicht (RvT) is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op de loop van zaken en hen adviseert en ondersteunt. De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten.

Miel van Teijlingen heeft in 2022 de voorzittershamer overgenomen van Gert van der Houwen. De RvT bestaat hiermee uit vier leden. Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met verankering van relevante kennisgebieden (artisticiteit, organisatie, financiën, juridische zaken, marketing, sponsoring, diversiteit) en het oog houden voor verschillende belangen (bezoekers/vrienden, professionalisering, overheden, cultuursector, bedrijven etc.). De (neven-)functies van leden en directie zijn niet onverenigbaar met de bestuurs-/directierol, noch met de belangen van de Stichting. Het eigen functioneren van de RvT en van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd.

Dit zijn de leden van de RvT van Roem:

Miel van Teijlingen - voorzitter
Alexander Schippers
Tim Verplankce
Saskia Schrijnen


Het gaat om onbezoldigde functies. ROEM, de RvT, en directie passen de Governance Code Cultuur toe en onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.