RUIMTE OM ECHT TE MAKEN


ROEM is een in Leiden (NL) gevestigd multidisciplinair kunstenaarscollectief dat werkt aan een goede toekomst voor het creatieve veld. Een plek voor inkt besmeurde handen en toekomstige creatieve baanbrekers.  Onze studio is gevuld met tentoonstellingen, workshops, lezingen, evenementen, en af en toe een dj.


Stichting ROEM is een kunstenaarscollectief bestaande uit jonge makers uit verschillende disciplines waaronder; fotografie, schrijvers, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers en illustratoren. Deze groep makers werkt in Leiden samen aan onze toekomst binnen het vak. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn de belangrijkste doelen. Daarnaast streven zij samen het hoofddoel van Stichting ROEM na; het belang van kunst in onze samenleving onderstrepen.

Studio

 ROEM 


Expositieruimte

 TROEF 
Adres
Middelstegracht 89Y
2312 TT te Leiden

KVK 
74685376
FACTUREN EN ANDERE FINANCIËLE ZAKEN?


 ︎︎︎ financien@roemleiden.nl  


PROJECT GERELATEERDE VRAGEN?


PROMOTIE, PERS, BRANDING EN COMMUNICATIE?


OF... VRAGEN OVER ROEMies, MEEDOEN, OF EEN ALGEMENE VRAAG? STEL 'M HIER:


 ︎︎︎ info@roemleiden.nl  

Over ROEM

HET BESTUUROns bestuur is het interne orgaan van onze stichting, dat toezicht houdt op de loop van zaken en ons adviseert en ondersteunt. Het bestuur ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten.

Miel van Teijlingen heeft in 2022 de voorzittershamer overgenomen. Het bestuur bestaat hiermee uit vier leden. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met verankering van relevante kennisgebieden (artisticiteit, organisatie, financiën, juridische zaken, marketing, sponsoring, diversiteit) en het oog voor verschillende belangen (bezoekers/vrienden, professionalisering, overheden, cultuursector, bedrijven etc.). De (neven-)functies van leden en directie zijn niet onverenigbaar met de bestuurs-/directierol, noch met de belangen van de Stichting. Het functioneren van het bestuur en van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd.

Dit zijn de leden van ons bestuur:

Miel van Teijlingen - voorzitter
Alexander Schippers - bestuurslid
Tim Verplankce - penningmeester
Saskia Schrijnen - bestuurslid
Marissa Karl Karlas - algemeen manager


Het gaat om onbezoldigde functies. Stiching ROEM, het bestuur, en directie passen de Governance Code Cultuur toe en onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.